Palvelut ja hinnoittelu

 
SOPIMUKSET
 
Sopimuksia voidaan solmia kirjallisesti ja suullisesti. Sopimukset sitovat muodosta riippumatta. 
Vähänkään merkityksellisemmät sopimukset kannattaa laatia ja solmia kirjallisesti asiantuntijan avustuksella. Laadin tarvitsemasi sopimukset asiantuntevasti. 
Hoidan myös erilaiset sopimusneuvottelut, kommentoinnit ja muokkaukset.
Puolustan asiakkaitteni etuja sopimusriitatilanteissa ja avustan niiden ratkaisuissa.

 

RIIDANRATKAISU
 
Avustan niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjäkin erilaisissa riita-asioissa.
Pyrkimykseni on aina riitatilanteessa ensisijaisesti päästä neuvotteluilla asioiden sovinnolliseen ratkaisuun, mikä on useimmiten kustannustehokkain ja nopein tapa ratkaista asia lopullisesti.
Mikäli sovintoon ei kuitenkaan päästä, avustan päämiestäni eri oikeusasteissa.
YHTIÖOIKEUS
 
Minulle on tärkeää palvella asiakasyrityksiäni läpi niiden koko elämänkaaren, 
olivat ne sitten pieniä henkilöyhtiöitä tai suuria osakeyhtiöitä. 
Yhtiöoikeuden alalla tarjoan asiakasyrityksilleni mm. seuraavia palveluita:
 
- Uusien yhtiöiden perustaminen
- Liiketoimintasuunnitelmien arvioiminen ja kehittäminen
- Yhtiöoikeutta koskeva neuvonta ja asiantuntijalausunnot
- Yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
- Yhtiökokoukset
VAHINGONKORVAUSOIKEUS
 
Vahingon sattuessa voidaan turvautua vakuutusyhtiön apuun, 
mutta välillä tarvitaan myös oikeudellista apua vahinkotapahtuman selvittämiseksi
ja vahinkoa kärsineen oikeuksien turvaamiseksi.

 

Kauttani saat asiantuntevat vahingonkorvausoikeuteen liittyvät palvelut.
Palveluni kattavat sekä yritys- että yksityishenkilöiden vahingonkorvausoikeuteen liittyvät asiat.
PERHE- JA PERINTÖOIKEUS
 
Avustan perunkirjoituksissa ja laadin yksilöllisistä tarpeistasi lähtien mm. seuraavia 
perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja:
 
- Avioehtosopimukset
- Testamentit
- Perukirjat
- Perinnönjakokirjat ja -sopimukset
- Edunvalvontavaltakirjat
HINNOITTELU

 

Hinnoittelu perustuu lähtökohtaisesti tuntilaskutukseen seuraavasti:
 
- Maksuton alkuneuvottelu oikeudellisen palvelutarpeen kartottamiseksi
- Yksityishenkilöille 160 € / h + alv
- Yrityksille 200 € / h + alv
- Laskuun lisätään mahdolliset kulut
- Lisäksi mahdollisuus sopia laskutus toimeksiantokohtaisesti muilla laskutusperusteilla