+358 50 522 4439

Palvelut ja niiden laskutusperusteet


Sopimukset

Sopimukset ovat läsnä kaikkien, niin  yritysten kuin yksityishenkilöidenkin, arjessa päivittäin. Sopimuksia voidaan solmia lähtökohtaisesti niin suullisesti kuin kirjallisestikin, ja sääntönä sopimukset sitovat muodosta riippumatta. Vähänkään merkityksellisemmät sopimukset kannattaa kuitenkin aina laatia ja solmia kirjallisesti asiantuntijan avustuksella.

Asiantunteva lakimiehemme laatii tarvitsemanne sopimukset asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Hoidamme tarpeidenne mukaan myös erilaisten sopimusten neuvottelut, kommentoinnit ja muokkaukset yksilölliset asiakasnäkökohdat huomioiden.

Palvelumme kattavat myös sopimusriitatilanteissa asiakkaidemme etujen puolustamisen ja konfliktien ratkaisussa avustamisen.

Riidanratkaisu

Avustamme niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjä erilaisissa siviilioikeudellisissa riita-asioissa. Riitatilanteessa pyrkimyksemme on aina ensisijaisesti neuvotteluilla asioiden sovinnolliseen ratkaisuun, mikä on sääntönä kustannustehokkain ja nopein tapa ratkaista asia lopullisesti.

Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi, avustamme päämiestämme määrätyssä riidanratkaisuinstanssissa tapahtuvassa menettelyssä. Myös asian ollessa vireillä tuomioistuimessa toimimme aina päämiehemme edun mukaan huomioiden aina luonnollisesti asiaan liittyvän oikeudenkäyntikuluriskin.

Yhtiöoikeus

Palvelemme erilaisia yhtiöitä läpi koko niiden elämänkaaren. Meille ovat tärkeitä kaikkien asiakasyritystemme asiat aina pienimmästä henkilöyhtiöstä suurimpaan osakeyhtiöön.

Yhtiöoikeuden alalla tarjoamme asiakasyrityksillemme mm. seuraavia palveluja:

 • uusien yhtiöiden perustaminen
 • liiketoimintasuunnitelmien arvioiminen ja kehittäminen
 • yhtiöoikeutta koskeva neuvonta ja asiantuntijalausunnot
 • yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
 • yhtiökokoukset

Vahingonkorvausoikeus

Vahinkoja sattuu valitettavan usein niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin aivan tavallisessa arjessa. Usein vahingon sattuessa voidaan turvautua vakuutusyhtiöiden apuun, mutta välillä tarvitaan myös juridista apua vahinkotapahtuman selvittämiseksi ja vahinkoa kärsineen oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

Oleellista on ensinnä selvittää, onko vahinkoa aiheutettu sopimussuhteessa vai sen ulkopuolella. Korvaussäännöt nimittäin vaihtelevat näiden kahden tilanteen välillä oleellisesti.

Kauttamme saatte asiantuntevat vahingonkorvausoikeuteen liittyvät palvelut niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Perhe- ja perintöoikeus

Palvelemme yksityishenkilöitä tavanomaisimmissa perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Laadimme asiakkaidemme yksilöllisistä tarpeista lähtien mm. seuraavia perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja:

 • avioehtosopimukset
 • testamentit
 • perukirjat
 • perinnönjakokirjat ja -sopimukset 

Laskutusperusteet

Laskutuksemme perustuu lähtökohtaisesti tuntilaskutukseen seuraavasti:

 • maksuton alkuneuvottelu oikeudellisen palvelutarpeen kartoittamiseksi
 • yksityishenkilöille 160 €/tunti + alv
 • yrityksille 200 €/tunti + alv
 • laskutukseen lisätään mahdolliset ennalta sovittavat kulut
 • lisäksi mahdollisuus sopia laskutus toimeksiantokohtaisesti muilla laskutusperusteilla